buecher flucht gerste haus haus2 katta literatur miezi modellbahn mohn pascha pauli puenktchen pv scheune waldrand winter